Tourism Packages
Tourism Packages

KHAMARIYA TO KARMETA

Route Details: KHAMARIYA TO KARMETA

S.No Location Timings
1 GHANA 11:23:00
2 KHAMARIYA 11:40:00
3 KHAMARIYA FACTORY 11:49:00
4 KHAMARIYA PETROL PUMP 11:52:00
5 RANJHI 11:54:00
6 VEHICLE TIRAHA 11:56:00
7 JABALPUR ENGINEERING COLLEGE 11:57:00
8 GOKALPUR 11:58:00
9 VEHICLE TURNING 12:00:00
10 SATPULA TIRAHA 12:03:00
11 CHUNGI CHOWKI 12:06:00
12 KANCHGHAR 12:09:00
13 BAI KA BAGEECHA 12:13:00
14 GHAMAPUR 12:18:00
15 RAILWAY PLATFORM NUMBER 4 12:19:00
16 JABALPUR COLLECTORATE 12:21:00
17 GHANTA GHAR 12:22:00
18 NAUDRA BRIDGE 12:26:00
19 NAGAR NIGAM 12:31:00
20 MAIN BUS STAND 12:32:00
21 STADIUM GATE NUMBER 4 12:35:00
22 CHANCHALA BAI COLLEGE 12:36:00
23 RANITAL 12:38:00
24 BALDEV BAG 12:42:00
25 UKHARI TIRAHA 12:45:00
26 UKHARI CHOURAHA 12:47:00
27 EKTA CHOWK 12:51:00
28 VIJAY NAGAR 12:53:00
29 DEEN DAYAL CHOWK 12:55:00
30 MADHOTAL 12:59:00
31 KARMETA 13:04:00
Ticket Booking